06 - 107 07 822 info@belois.nl
Sperwerhof 32 | 3862 LV NIJKERK

AGP Installware chm Help bestanden niet te openen

AGP Installware chm Help bestanden niet te openen

in

Als men de online hulp wil lezen in AGP installware dan zijn deze niet te openen. Door beveiligingsinstellingen in Windows worden bestanden van het type Compiled HTML Help file (.chm) vanaf een netwerklocatie als onveilig beschouwd en geblokkeerd.

Microsoft beschrijft een oplossing waarbij het Windows-register handmatig kan worden aangepast. Deze oplossing moet worden uitgevoerd door iemand met gevorderde kennis van Windows, zoals uw systeembeheerder of AccountView-partner.

Voor het uitvoeren van de oplossing in de supportnote van Microsoft is de netwerklocatie nodig van de programmabestanden van AccountView. Kies Help Info en noteer de locatie van de programmabestanden.

De oplossing is beschreven onder Voorbeeld 3 in de supportnote van Microsoft (gebruik de vermeldingen UrlAllowList en MaxAllowedZone). Dit is van toepassing op alle Windows-besturingssystemen:

Oplossing Microsoft: Bepaalde websites en HTML Help-functies werken niet meer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/8960540.

Let op: Onder 64-bits besturingssystemen zullen de registersleutels uit Voorbeeld 3 in de supportnote van Microsoft op een andere locatie moeten worden aangemaakt:

MaxAllowedZone met minimaal de waarde 1 in: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions

UrlAllowList met de locatie van de AccountView-programmabestanden in: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions

Bijvoorbeeld:
UrlAllowList met de inhoud (afhankelijk van de locatie van de programmabestanden):

    • Bij het gebruik van een volledig netwerkpad:
      \\SERVER\ijsselnl\;file://\\SERVER\ijsselnl\

    • Bij het gebruik van een schijfletter:
      X:\ijsselnl\;file://X:\ijsselnl\

Is dit niet de oplossing, maak dan beide registersleutels ook aan onder
   …\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions.